Điểm dừng chân dốc bắc sum – Minh Tân

Địa chỉ: QL4C, Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 094 880 55 50

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 229.809.484,1.049.400.086 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Điểm dừng chân dốc bắc sum ở đâu?

Trả lời: QL4C, Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Điểm dừng chân dốc bắc sum là bao nhiêu?

Trả lời: 094 880 55 50

Hỏi: Điểm dừng chân dốc bắc sum mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Điểm dừng chân dốc bắc sum là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Câu lạc bộ Lan Anh, Phường 12