Điểm bán gà con, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Nguyễn Du, Khu phố 2, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3831 244
Trang web
Vị trí chính xác 112.843.862, 1.061.285.099


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ sở giống gà ta Hùng Quảng Nam - Quảng Nam 560000