Điểm Tham Quan Hồ Dầu Tiếng, Phước Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 88FX+F2W, Xã, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 814 35 93
Trang web
Vị trí chính xác 11.323.746.199.999.900, 1.063.475.885


Địa chỉ Điểm Tham Quan Hồ Dầu Tiếng ở đâu?

88FX+F2W, Xã, Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm Tham Quan Hồ Dầu Tiếng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thờ Giáo xứ Hạnh Thông Tây, Phường 11