Dịch vụ y tế Nguyễn Thị Sum, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Unnamed Road, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0366 990 200
Trang web
Vị trí chính xác 110.499.364, 1.062.294.201


Địa chỉ Dịch vụ y tế Nguyễn Thị Sum ở đâu?

Unnamed Road, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch vụ y tế Nguyễn Thị Sum như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quầy Thuốc Huyền Trân, Đồng Khởi