Dịch vụ cho thuê xe máy Bike Saigon, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 097 442 41 63
Trang web bikesaigon.com
Vị trí chính xác 107.856.043, 10.666.810.179.999.900


Địa chỉ Dịch vụ cho thuê xe máy Bike Saigon ở đâu?

34 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch vụ cho thuê xe máy Bike Saigon như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Vespa Quận 10 - Trụ Sở Chính Miền Nam, Phường 13