Dịch vụ bất động sản Cao Nguyên Land – Quang Trung

Địa chỉ: 44 Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Kon Tum, Việt Nam

Số điện thoại: 0707 674 444

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 14.355.626.299.999.900,1.080.008.486 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dịch vụ bất động sản Cao Nguyên Land ở đâu?

Trả lời: 44 Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Kon Tum, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dịch vụ bất động sản Cao Nguyên Land là bao nhiêu?

Trả lời: 0707 674 444

Hỏi: Dịch vụ bất động sản Cao Nguyên Land mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Dịch vụ bất động sản Cao Nguyên Land là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHẬT MINH - Hải Đình