Địa Ốc Nam Trung – Thạch Thang

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Minh Khai, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 340 90 34

Trang web: diaocnamtrung.com

Bản đồ chỉ đường: 16.075.392,108.217.771 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Địa Ốc Nam Trung ở đâu?

Trả lời: 24 Nguyễn Thị Minh Khai, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Địa Ốc Nam Trung là bao nhiêu?

Trả lời: 091 340 90 34

Hỏi: Địa Ốc Nam Trung mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Địa Ốc Nam Trung là gì?

Trả lời: diaocnamtrung.com

Xem thêm:  Đô Thị Hòa Lạc - Thạch Thất