Địa Ốc Minh Trần – Hoà Minh

Địa chỉ: 136 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 0236 3663 567

Trang web: diaocminhtran.vn

Bản đồ chỉ đường: 160.594.318,1.081.747.257 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Địa Ốc Minh Trần ở đâu?

Trả lời: 136 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Địa Ốc Minh Trần là bao nhiêu?

Trả lời: 0236 3663 567

Hỏi: Địa Ốc Minh Trần mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Hỏi: Website của Địa Ốc Minh Trần là gì?

Trả lời: diaocminhtran.vn

Xem thêm:  Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hunter Land, Phước Long B