Địa ốc Golden Alpha – KDC Cityland

Địa chỉ: 70 Đường số 7, KDC Cityland, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 71407, Việt Nam

Số điện thoại: 028 2253 6047

Trang web: goldenalpha.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 108.292.305,10.668.076.409.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Địa ốc Golden Alpha ở đâu?

Trả lời: 70 Đường số 7, KDC Cityland, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 71407, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Địa ốc Golden Alpha là bao nhiêu?

Trả lời: 028 2253 6047

Hỏi: Địa ốc Golden Alpha mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Địa ốc Golden Alpha là gì?

Trả lời: goldenalpha.com.vn

Xem thêm:  Công Ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình - Yên Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.