Địa ốc babylon -Quảng ngãi

Địa chỉ: 34 Bà Triệu Lê Hồng Phong Quảng Ngãi

Số điện thoại:

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 15.132.584.399.999.900,1.088.026.852 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Địa ốc babylon -Quảng ngãi ở đâu?

Trả lời: 34 Bà Triệu Lê Hồng Phong Quảng Ngãi

Hỏi: Số điện thoại của Địa ốc babylon -Quảng ngãi là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Địa ốc babylon -Quảng ngãi mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của Địa ốc babylon -Quảng ngãi là gì?

Trả lời:


7,Địa ốc babylon -Quảng ngãi,34 Bà Triệu,Lê Hồng Phong,Quảng Ngãi,570000, Vietnam,2,Địa ốc babylon -Quảng ngãi, 34 Bà Triệu, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, 570000, Vietnam,1,34 Bà Triệu, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, 570000, Vietnam,4,Quang Ngai, VietnamLê Hồng Phong, Quảng Ngãi,34 Bà Triệu,34 Bà Triệu,Quang Ngai,570000,Quảng Ngãi, Quang Ngai,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Hảo Thủy