Dịch vụ khách hàng MobiFone KV2, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0896 653 065
Trang web mobistore.vn
Vị trí chính xác 108.042.435, 1.066.982.743


Địa chỉ Dịch vụ khách hàng MobiFone KV2 ở đâu?

42 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch vụ khách hàng MobiFone KV2 như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Vinaphone Lái Thiêu - Thuận An, Lái Thiêu