DHL Global Forwarding, Street 13 Ward

Thông tin địa điểm

Địa chỉ e-Town 2, 11th Floor, 364 Đ. Cộng Hòa, Street 13 Ward, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3812 3888
Trang web dhl.com.vn
Vị trí chính xác 10.801.982.899.999.900, 1.066.401.728


Địa chỉ DHL Global Forwarding ở đâu?

e-Town 2, 11th Floor, 364 Đ. Cộng Hòa, Street 13 Ward, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của DHL Global Forwarding như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[09:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Phường Bến Thành