ĐỀN THỜ HỌ LÂM TÂY NINH, Bến cừ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7248+456, Bến cừ, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 818 74 28
Trang web
Vị trí chính xác 112.552.826, 10.601.538.339.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đền thờ Đại Nam, Xã Hiệp An