Đền Thánh Martin de porres, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XWF2+QHJ, Thiện Tân, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0363 084 803
Trang web
Vị trí chính xác 109.744.733, 1.069.014.031


Địa chỉ Đền Thánh Martin de porres ở đâu?

XWF2+QHJ, Thiện Tân, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Đền Thánh Martin de porres như thế nào?

Thứ Bảy:[04:00-21:00], Chủ Nhật:[04:00-21:00], Thứ Hai:[04:00-21:00], Thứ Ba:[04:00-21:00], Thứ Tư:[04:00-21:00], Thứ Năm:[04:00-21:00], Thứ Sáu:[04:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Hưng, Tiến Hưng