Dâu tây Thanh Trung – Phường 9

Địa chỉ: 35 Hồ Xuân Hương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 092 641 60 02

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 119.532.402,1.084.727.807 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dâu tây Thanh Trung ở đâu?

Trả lời: 35 Hồ Xuân Hương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Dâu tây Thanh Trung là bao nhiêu?

Trả lời: 092 641 60 02

Hỏi: Dâu tây Thanh Trung mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00]

Hỏi: Website của Dâu tây Thanh Trung là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vườn Dừa Dứa Tám Phong - Trần Đề