Dầu nhớt Trường Chinh, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ cạnh chung cư cao cấp Kim Tâm Hải, 29 Trường Chinh, P, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 729930, Việt Nam
Số điện thoại 090 847 41 79
Trang web daunhottruongchinh.com
Vị trí chính xác 108.297.072, 1.066.227.742


Địa chỉ Dầu nhớt Trường Chinh ở đâu?

cạnh chung cư cao cấp Kim Tâm Hải, 29 Trường Chinh, P, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 729930, Việt Nam

Giờ làm việc của Dầu nhớt Trường Chinh như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dụng cụ rửa xe, Hồ Chí Minh