Đất Xanh Bắc Trung Bộ – Tầng 18, Số 7 đường Quang Trung

Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Tầng 18, Số 7 đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 093 138 82 28

Trang web: bactrungbo.vn

Bản đồ chỉ đường: 186.671.074,1.056.735.405 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đất Xanh Bắc Trung Bộ ở đâu?

Trả lời: Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Tầng 18, Số 7 đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đất Xanh Bắc Trung Bộ là bao nhiêu?

Trả lời: 093 138 82 28

Hỏi: Đất Xanh Bắc Trung Bộ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của Đất Xanh Bắc Trung Bộ là gì?

Trả lời: bactrungbo.vn

Xem thêm:  SOFOYOU - Tư Vấn Bất Động Sản - 561A Điện Biên Phủ