Đất Việt – Cho Thuê Văn Phòng tại Hà Nội – Dịch Vọng Hậu

Địa chỉ: 19 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 11358, Việt Nam

Số điện thoại: 094 772 65 56

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 210.308.313,10.578.205.059.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đất Việt – Cho Thuê Văn Phòng tại Hà Nội ở đâu?

Trả lời: 19 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 11358, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đất Việt – Cho Thuê Văn Phòng tại Hà Nội là bao nhiêu?

Trả lời: 094 772 65 56

Hỏi: Đất Việt – Cho Thuê Văn Phòng tại Hà Nội mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Đất Việt – Cho Thuê Văn Phòng tại Hà Nội là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  BẤT ĐỘNG SẢN HUẾ - Vĩnh Ninh