Đất Vàng Phú Quốc – TT. Dương Đông

Địa chỉ: 100A Đường 30 Tháng 4, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 950000, Việt Nam

Số điện thoại: 0297 6558 855

Trang web: datvangphuquoc.com

Bản đồ chỉ đường: 102.140.548,1.039.665.333 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đất Vàng Phú Quốc ở đâu?

Trả lời: 100A Đường 30 Tháng 4, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang 950000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đất Vàng Phú Quốc là bao nhiêu?

Trả lời: 0297 6558 855

Hỏi: Đất Vàng Phú Quốc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Đất Vàng Phú Quốc là gì?

Trả lời: datvangphuquoc.com

Xem thêm:  Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VRM - Hoà Cường Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.