ĐẤT PLEIKU – Thành phố Pleiku

Địa chỉ: Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 61126, Việt Nam

Số điện thoại: 0336 555 617

Trang web: datpleiku.business.site

Bản đồ chỉ đường: 139.778.494,1.080.149.644 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ ĐẤT PLEIKU ở đâu?

Trả lời: Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 61126, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của ĐẤT PLEIKU là bao nhiêu?

Trả lời: 0336 555 617

Hỏi: ĐẤT PLEIKU mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của ĐẤT PLEIKU là gì?

Trả lời: datpleiku.business.site

Xem thêm:  Japanese SMES Company - Hiệp Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.