Đất Nền Thái Nguyên – Trưng Vương

Địa chỉ: 80 Cách Mạng Tháng 8, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại: 098 979 29 21

Trang web: datnenthainguyen.vn

Bản đồ chỉ đường: 215.922.976,1.058.428.471 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đất Nền Thái Nguyên ở đâu?

Trả lời: 80 Cách Mạng Tháng 8, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đất Nền Thái Nguyên là bao nhiêu?

Trả lời: 098 979 29 21

Hỏi: Đất Nền Thái Nguyên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Đất Nền Thái Nguyên là gì?

Trả lời: datnenthainguyen.vn

Xem thêm:  Công Ty Bất Động Sản Tân Phú Land - P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.