Đất Nền Phú Mỹ – TT. Phú Mỹ

Địa chỉ: 19 Đ. Trường Chinh, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại: 090 480 80 00

Trang web: phumybaria.business.site

Bản đồ chỉ đường: 105.974.764,10.705.762.419.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đất Nền Phú Mỹ ở đâu?

Trả lời: 19 Đ. Trường Chinh, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đất Nền Phú Mỹ là bao nhiêu?

Trả lời: 090 480 80 00

Hỏi: Đất Nền Phú Mỹ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của Đất Nền Phú Mỹ là gì?

Trả lời: phumybaria.business.site

Xem thêm:  Gen Casa Lạng Sơn - Vĩnh Trại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.