Đất Nền Diên Khánh – Diên Hoà

Địa chỉ: 1025 Cao Bá Quát, Diên Hoà, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 093 587 47 12

Trang web: bandatnhatrang.com

Bản đồ chỉ đường: 122.472.706,1.090.473.971 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đất Nền Diên Khánh ở đâu?

Trả lời: 1025 Cao Bá Quát, Diên Hoà, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đất Nền Diên Khánh là bao nhiêu?

Trả lời: 093 587 47 12

Hỏi: Đất Nền Diên Khánh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Đất Nền Diên Khánh là gì?

Trả lời: bandatnhatrang.com

Xem thêm:  Nhà Đất Cao Cấp 48 Đắk Nông - Đắk Nông