Đất Nền Bắc Giang – Phường Xương Gian

Địa chỉ: 76W8+39W, Phường Xương Gian, Bắc Giang 230000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 556 26 60

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 212.952.482,1.062.159.538 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đất Nền Bắc Giang ở đâu?

Trả lời: 76W8+39W, Phường Xương Gian, Bắc Giang 230000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đất Nền Bắc Giang là bao nhiêu?

Trả lời: 098 556 26 60

Hỏi: Đất Nền Bắc Giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Đất Nền Bắc Giang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công ty Hải Đăng, Khu phố 5