Đất Hoà Xuân – Hoà Xuân

Địa chỉ: Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 160.167.231,1.082.327.409 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đất Hoà Xuân ở đâu?

Trả lời: Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đất Hoà Xuân là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Đất Hoà Xuân mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Đất Hoà Xuân là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Batdongsan - La Khê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.