Đất Điện Dương – Điện Dương

Địa chỉ: W8H6+5J3, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam

Số điện thoại: 090 581 67 68

Trang web: tranuyengiang.blogspot.com

Bản đồ chỉ đường: 159.278.868,10.831.154.989.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đất Điện Dương ở đâu?

Trả lời: W8H6+5J3, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đất Điện Dương là bao nhiêu?

Trả lời: 090 581 67 68

Hỏi: Đất Điện Dương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Đất Điện Dương là gì?

Trả lời: tranuyengiang.blogspot.com

Xem thêm:  BẤT ĐỘNG SẢN NHA TRANG - Vĩnh Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.