Đất Cửa Lò – Hưng Bình

Địa chỉ: 22 Nguyễn Tiến Tài, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 0834 534 386

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 186.710.878,1.056.867.783 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đất Cửa Lò ở đâu?

Trả lời: 22 Nguyễn Tiến Tài, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đất Cửa Lò là bao nhiêu?

Trả lời: 0834 534 386

Hỏi: Đất Cửa Lò mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Đất Cửa Lò là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Đất Xanh Hải Phòng - Tầng 12A- tòa, 268 Trần Nguyên Hãn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.