Đảo Vip Hòa Xuân – Hoà Xuân

Địa chỉ: Mai Chí Thọ, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại: 098 100 22 00

Trang web: nhadathoaxuan.com

Bản đồ chỉ đường: 160.203.833,10.823.438.069.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đảo Vip Hòa Xuân ở đâu?

Trả lời: Mai Chí Thọ, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đảo Vip Hòa Xuân là bao nhiêu?

Trả lời: 098 100 22 00

Hỏi: Đảo Vip Hòa Xuân mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Đảo Vip Hòa Xuân là gì?

Trả lời: nhadathoaxuan.com

Xem thêm:  Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lan Phương - Phường 5