Đào tạo người mới thành chuyên gia Bất động sản – Thiên Minh Capital – Võ Thị Sáu

Địa chỉ: 213A Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 71000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 576 98 98

Trang web: tuyendung.thienminhcapital.com

Bản đồ chỉ đường: 107.879.989,10.668.558.069.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đào tạo người mới thành chuyên gia Bất động sản – Thiên Minh Capital ở đâu?

Trả lời: 213A Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 71000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đào tạo người mới thành chuyên gia Bất động sản – Thiên Minh Capital là bao nhiêu?

Trả lời: 090 576 98 98

Hỏi: Đào tạo người mới thành chuyên gia Bất động sản – Thiên Minh Capital mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:45-18:00], Thứ Ba:[07:45-18:00], Thứ Tư:[07:45-18:00], Thứ Năm:[07:45-18:00], Thứ Sáu:[07:45-18:00], Thứ Bảy:[07:45-18:00]

Hỏi: Website của Đào tạo người mới thành chuyên gia Bất động sản – Thiên Minh Capital là gì?

Trả lời: tuyendung.thienminhcapital.com

Xem thêm:  Bất động sản Nam Việt Á - FFLAND ĐÀ NẴNG - KĐT Nam Việt Á