Danang House

Địa chỉ: 85 An D. Vương Bắc Mỹ Phú Ngũ Hành Sơn

Số điện thoại: 093 535 53 59

Trang web: danangpropertyrenting.com

Giờ mở cửa: Friday:[7:30AM-5PM], Saturday:[7:30AM-5PM], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-5PM], Tuesday:[7:30AM-5PM], Wednesday:[7:30AM-5PM], Thursday:[7:30AM-5PM]

Chỉ đường: 160.472.167,1.082.364.545 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Danang House ở đâu?

Trả lời: 85 An D. Vương Bắc Mỹ Phú Ngũ Hành Sơn

Hỏi: Số điện thoại của Danang House là bao nhiêu?

Trả lời: 093 535 53 59

Hỏi: Danang House mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[7:30AM-5PM], Saturday:[7:30AM-5PM], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-5PM], Tuesday:[7:30AM-5PM], Wednesday:[7:30AM-5PM], Thursday:[7:30AM-5PM]

Hỏi: Website của Danang House là gì?

Trả lời: danangpropertyrenting.com


7,Danang House,85 An D. Vương,Bắc Mỹ Phú,Ngũ Hành Sơn,Đà Nẵng 550000, Vietnam,2,Danang House, 85 An D. Vương, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Vietnam,1,85 An D. Vương, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Vietnam,4,Da Nang, VietnamBắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn,85 An D. Vương,85 An D. Vương,Da Nang,550000,Ngũ Hành Sơn, Da Nang,VN

Xem thêm:  Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Địa Ốc Đồng Tháp