Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 5933
Trang web voh.com.vn
Vị trí chính xác 10.790.099.999.999.900, 10.670.139.999.999.900


Địa chỉ Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

3 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo