ĐẠI TIẾN PHÁT Computer Dịch vụ Sửa máy tính, Laptop, Máy In, Macbook Tại nhà Quận 12, Tân Chánh Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Đường Tân Chánh Hiệp 36, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 244 49 00
Trang web
Vị trí chính xác 108.565.799, 10.662.383.419.999.900


Xem thêm:  LaptopCenter.vn - Vệ sinh laptop uy tín HCM, Phường 9