Đài Phát Thanh và Truyền Hình Ninh Bình – Trần Hưng Đạo

Địa chỉ: Km số 2, đường, Trần Hưng Đạo, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0229 3874 554

Trang web: nbtv.vn

Bản đồ chỉ đường: 202.648.547,10.596.902.399.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đài Phát Thanh và Truyền Hình Ninh Bình ở đâu?

Trả lời: Km số 2, đường, Trần Hưng Đạo, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Ninh Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0229 3874 554

Hỏi: Đài Phát Thanh và Truyền Hình Ninh Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Ninh Bình là gì?

Trả lời: nbtv.vn

Xem thêm:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa - Phường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.