Dai Minh Construction Consultancy Trading Co.,Ltd

Địa chỉ: 27E, Khu Dân Cư Bến Lội, Quốc Lộ 1A, Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc Hàm trí Hàm Thuận Bắc

Số điện thoại: 096 385 67 99

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 111.116.222,108.133.158 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Dai Minh Construction Consultancy Trading Co.,Ltd ở đâu?

Trả lời: 27E, Khu Dân Cư Bến Lội, Quốc Lộ 1A, Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc Hàm trí Hàm Thuận Bắc

Hỏi: Số điện thoại của Dai Minh Construction Consultancy Trading Co.,Ltd là bao nhiêu?

Trả lời: 096 385 67 99

Hỏi: Dai Minh Construction Consultancy Trading Co.,Ltd mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Dai Minh Construction Consultancy Trading Co.,Ltd là gì?

Trả lời:


7,Dai Minh Construction Consultancy Trading Co.,Ltd,27E, Khu Dân Cư Bến Lội, Quốc Lộ 1A, Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc,Hàm trí,Hàm Thuận Bắc,Bình Thuận, Vietnam,2,Dai Minh Construction Consultancy Trading Co.,Ltd, 27E, Khu Dân Cư Bến Lội, Quốc Lộ 1A, Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Vietnam,1,27E, Khu Dân Cư Bến Lội, Quốc Lộ 1A, Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Vietnam,4,Bình Thuận Province, VietnamHàm Trí, Hàm Thuận Bắc District,27E, Khu Dân Cư Bến Lội, Quốc Lộ 1A, Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc,27E, Khu Dân Cư Bến Lội, Quốc Lộ 1A, Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thuận Bắc, Huyện Hàm Thuận Bắc,Bình Thuận Province,,Hàm Thuận Bắc District, Bình Thuận Province,VN