Đại Lý Nước Giải Khát, Hiệp Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 61/23, Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0798 606 963
Trang web
Vị trí chính xác 108.378.642, 1.067.261.127


Địa chỉ Đại Lý Nước Giải Khát ở đâu?

61/23, Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lò Rượu Làng Vân Nam Thái, Tân Thới An