Đại Lý Mobifone, Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 280C Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3816 4878
Trang web mobifone4g.net
Vị trí chính xác 10.807.600.599.999.900, 10.662.264.499.999.900


Địa chỉ Đại Lý Mobifone ở đâu?

280C Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Mobifone như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00], Thứ Bảy:[08:00-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Viễn Thông Thành Phố Tây Ninh, Phường 3