Đại lý Bia-Nước Ngọt Diễm Linh, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 0836 393 639
Trang web google.com
Vị trí chính xác 10.767.489.399.999.900, 1.066.408.623


Địa chỉ Đại lý Bia-Nước Ngọt Diễm Linh ở đâu?

46 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại lý Bia-Nước Ngọt Diễm Linh như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cung cấp Rau sạch tại TPHCM, Bình Thọ