Đại Lý Bia Ngọc Giáp, Tân Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1041 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3771 2727
Trang web
Vị trí chính xác 10.751.167.899.999.900, 1.066.920.219


Địa chỉ Đại Lý Bia Ngọc Giáp ở đâu?

1041 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Ngọc Giáp như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-23:00], Chủ Nhật:[07:30-23:00], Thứ Hai:[07:30-23:00], Thứ Ba:[07:30-23:00], Thứ Tư:[07:30-23:00], Thứ Năm:[07:30-23:00], Thứ Sáu:[07:30-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại lý Bia-Nước Ngọt Diễm Linh, Phường 5