Đại Lý Bánh Kẹo Mỹ Hạnh, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112 Phan Bội Châu, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 129 53 03
Trang web
Vị trí chính xác 112.810.227, 106.131.506


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm bánh Kem, Phường 4