Đại học Quốc tế Miền Đông, Định Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3M38+6F3, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 2220 341
Trang web eiu.edu.vn
Vị trí chính xác 110.530.121, 10.666.616.889.999.900


Địa chỉ Đại học Quốc tế Miền Đông ở đâu?

3M38+6F3, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại học Quốc tế Miền Đông như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông - MIT University, Xuân Thạnh