Da Liễu Bình Dương – Ths, Bs. Thuý An, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 094 175 58 02
Trang web drthuyan.com
Vị trí chính xác 10.995.514.799.999.900, 1.066.565.124


Địa chỉ Da Liễu Bình Dương - Ths, Bs. Thuý An ở đâu?

28 Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Da Liễu Bình Dương - Ths, Bs. Thuý An như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[13:30-19:30], Thứ Ba:[13:30-19:30], Thứ Tư:[13:30-19:30], Thứ Năm:[13:30-19:30], Thứ Sáu:[13:30-19:30], Thứ Bảy:[13:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám da liễu - Bs Hà, Quang Vinh