Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 1422
Trang web
Vị trí chính xác 107.711.466, 1.067.058.874


Địa chỉ Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh ở đâu?

2 Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:00], Thứ Ba:[08:30-17:00], Thứ Tư:[08:30-17:00], Thứ Năm:[08:30-17:00], Thứ Sáu:[08:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Nghé