Cửa khẩu Thanh Thủy – Thanh Thủy

Địa chỉ: WVP2+83P, Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 229.358.477,1.048.502.058 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cửa khẩu Thanh Thủy ở đâu?

Trả lời: WVP2+83P, Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cửa khẩu Thanh Thủy là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Cửa khẩu Thanh Thủy mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Cửa khẩu Thanh Thủy là gì?

Trả lời: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.