Cửa Hàng Yến Sào Nha Trang Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 434C, Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 686 01 59
Trang web
Vị trí chính xác 108.810.121, 1.066.332.132


Địa chỉ Cửa Hàng Yến Sào Nha Trang Nguyễn Ảnh Thủ ở đâu?

434C, Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Yến Sào Nha Trang Nguyễn Ảnh Thủ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kingfood Lê Văn Sỹ, Phường 1