CỬA HÀNG VLXD THANH HÒA, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 88 Kp2 Tua Hai, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3827 414
Trang web
Vị trí chính xác 113.187.742, 1.060.899.261


Địa chỉ CỬA HÀNG VLXD THANH HÒA ở đâu?

88 Kp2 Tua Hai, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của CỬA HÀNG VLXD THANH HÒA như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-17:00], Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng, Hiệp Bình Chánh