Cửa hàng Viettel Quang Trung, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 763 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6295 6599
Trang web vietteltelecom.vn
Vị trí chính xác 108.411.882, 1.066.444.136


Địa chỉ Cửa hàng Viettel Quang Trung ở đâu?

763 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Viettel Quang Trung như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch vụ khách hàng MobiFone KV2, Phường 14