Cửa hàng Vật liệu Xây dựng Nhật Huy, khu phố Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11/2 QL13, khu phố Đông, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0345 909 090
Trang web vlxdnhathuy.com
Vị trí chính xác 10.869.097.199.999.900, 10.671.364.849.999.900


Địa chỉ Cửa hàng Vật liệu Xây dựng Nhật Huy ở đâu?

11/2 QL13, khu phố Đông, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Vật liệu Xây dựng Nhật Huy như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TRUNG TÂM BUÔN BÁN VLXD, Phường 17