Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng HAI BI, Hưng Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TL 6, Lộc Thuận, Hưng Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 272 46 48
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 111.314.204, 106.446.619


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng HAI BI ở đâu?

TL 6, Lộc Thuận, Hưng Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng HAI BI như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nasco Express, P.15