Cửa hàng Thuốc thú y Minh Chi, Mỏ Công

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C2XH+FGX, QL22B, Mỏ Công, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0772 879 979
Trang web
Vị trí chính xác 114.487.325, 1.060.288.633


Địa chỉ Cửa hàng Thuốc thú y Minh Chi ở đâu?

C2XH+FGX, QL22B, Mỏ Công, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Thuốc thú y Minh Chi như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pet Mart Lê Đại Hành - Cửa Hàng Thú Cưng, Phường 13