Cửa Hàng Thực Phẩm Vissan, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3597 7559
Trang web vissanmart.com
Vị trí chính xác 10.876.850.899.999.900, 1.066.430.312


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Vissan ở đâu?

36A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Vissan như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mini Mart Phương Nghi, Phú Mỹ